Over ons

ART-E BV: Pionieren voor een Duurzame Toekomst in de Infrastructuur

ART-E BV: Pionieren voor een Duurzame Toekomst in de Infrastructuur

ART-E BV is een vooruitstrevend samenwerkingsverband dat is opgericht met een ambitieus doel: het verduurzamen van de infrastructuursector in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen van de infrastructuur sector. Dit willen we doen door middel van het valideren en implementeren van de Asphalt Recycling Train (ART) als duurzame onderhoudsmaatregel.

Door onze krachten te bundelen, streven wij ernaar om baanbrekende duurzame innovaties te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de markt. We geloven in de kracht van samenwerking en openheid, en daarom bieden wij alle marktpartijen de mogelijkheid gebruik te maken van de Asphalt Recycle Train (ART) in hun projecten. Hierdoor kunnen we gezamenlijk leren en experimenteren en ontdekken wat wel en niet werkt op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen.

Door kennis en ervaring breed toegankelijk te maken willen we de infrastructuursector echt transformeren naar een duurzamere toekomst. Met een gedeelde visie en samenwerking kunnen we verandering teweegbrengen en een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving als geheel. Met 2024 voor de boeg, kijken we uit naar een opwindend jaar waarin we ons zullen richten op het voltooien van de validatie van de ART, waarmee we een cruciale mijlpaal bereiken op weg naar een duurzame toekomst.

De missie

Het doel van Rijkswaterstaat is tegen 2030 alle rijkswegen volledig klimaatneutraal aan te leggen, te beheren en te onderhouden, waarbij het gebruik van primaire grondstoffen met maar liefst 50% wordt verminderd. Vele initiatieven en pilots worden op dit moment onderzocht en uitgevoerd.

Waarom dit tot nu toe niet gehaald is?

Echter, inspanningen om de infrastructuursector duurzamer te maken komen tot dusver onvoldoende van de grond. Dit wordt veroorzaakt door complexe contracten, risico mijding, kostenefficiëntie, markconcurrentie, en een kortetermijnrelatie tussen opdrachtgevers en aannemers. Deze status quo belemmert aanzienlijk de implementatie en opschaling van duurzaamheidsmaatregelen die juist gericht zijn op de langetermijn en het inrekenen van maatschappelijke- en milieukosten. Als gevolg wordt een effectieve verduurzaming van de sector niet bereikt. Dit vraagt om een herziening van de werkwijze en dynamiek van de sector.

Het onderstaande schema biedt een beknopte weergave van de obstakels die de overgang naar een duurzame sector belemmeren.

Duurzame Impact Strategie Infra, Nijhoff et al., juni 2023, Nyenrode.

De integratie van de Asphalt Recycle Train (ART) markeert een stap richting een duurzamere toekomst en dient als een voorbeeld van innovatie en de veranderende werkwijze in de infrastructuursector. Ons doel is niet alleen de transitie naar duurzame praktijken te versnellen, maar ook een nieuw standaard te zetten voor milieubewuste operaties in de hele branche.

Dit doen we als volgt:

  1. De ART beschikbaar stellen voor alle marktpartijen.
  2. Het omarmen van de nieuwste technologische ontwikkelingen door de uit 2019 stammende ART-e Remix en Repave te transformeren tot een geavanceerd, gedigitaliseerd en geëlektrificeerd meesterwerk.
  3. Het monitoren van elk aspect van het Hot-In-Place (HIP) recyclingproces waarbij we streven naar het verzamelen van zoveel mogelijk kennis.
  4. De schat aan operationele expertise en beste praktijken te consolideren in een toegankelijke database.
  5. Deze gegevens te delen en te streven naar convergentie, implementatie en opschaling van de meest duurzame technologieën.

Deze werkwijze moet ons in staat stellen geïnformeerde beslissingen te maken op weg naar een geheel duurzame infrastructuur sector met een positieve impact op de samenleving en het milieu.

Partners